Comunicat F. González Chermá per les agresions feixistes
Comunicat F. González Chermá per les agresions feixistes

Des en fà uns anys, a la nostra ciutat s’estan realitzant per part dels “cadells” de la “deretona” més rància d’aquesta ciutat, actes vandàlics a tot el que faci olor d’homenatge a DEMÒCRATES assassinats pels franquistes
Aquesta “deretona” espanyolista que tenim a la nostra ciutat, encara no ha digerit que els temps canvien i vulguin o no, la DEMOCRÀCIA avança i és inevitable que algun dia aquesta DEMOCRÀCIA acabarà sent una República que és la màxima expressió de DEMOCRÀCIA.

Aquesta negació a l’inevitable ho tradueixen al que la “deretona”espanyolista només sap fer, actes vandàlics com trencar làpides que recordin als quals van venir de diferents països del món a defensar la DEMOCRÀCIA, o sigui la IIª República, fent pintades sobre el monument en record dels Brigadistes Internacionals de Benicàssim, pintant per dues vegades una creu gamada en el monument del Passeig Ribalta al primer Alcalde republicà de la nostra ciutat En Francesc González Chermá, atacant al Casal Popular de Castelló – cosa que l’actual Subdelegat del Govern va qualificar de “una simple gamberrada”- i a sobre, aquests cadells de la “deretona” espanyolista no respecta ni tan sols als assassinats sota l’ombra d’uns sumarísims totalment injustos pels quals van ser assassinats centenars de DEMÒCRATES castellonencs. En la nit del quatre al cinc de gener d’aquest nou any del 2011, s’han “estrenat” vexant al monument que el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló els va fer a aquests màrtirs de la DEMOCRÀCIA enfront de l’antic Cementiri Municipal que va ser testimoni dels afusellaments que van tenir efecte en el Riu Sec.

Als cadells de la “deretona” espanyolista, els molesta que se’ls reconegui a aquests defensors de la DEMOCRÀCIA que van ser assassinats per sumarísims FRANQUISTES. És tal la ràbia que tenen, que pretenen “esborrar” el que no es pot ocultar amb una vil pintada. Per molt que pintin damunt de la paraula “franquista”, la Història és molt terca i no la hi pot “esborrar” amb pintades.

Per tant i donat que en aquests últims anys aquests cadells de la “deretona” espanyolista de la nostra ciutat s’estan embravint, exigim a les autoritats locals, autonòmiques i del Govern Central, que prenguin mesures urgents i severes amb aquests cadells de la Kale-Borroka espanyolista perquè si seguim mirant a un altre costat, creiem que les “simples gamberradas” poden acabar derivant en alguna cosa que cap demòcrata vulgues.

Per tant, que aquest comunicat quedi com a testimoniatge que en el seu moment avisem del possible problema que ens podem trobar els demòcrates abans que l’hàgim de lamentar.

Signat:

Associació Republicana Francesc González Chermá.

………………………………………………………………………………………………………………….

(CASTELLANO)

Desde haces unos años, en nuestra ciudad se están realizando por parte de los “cachorros” de la derechona más rancia de esta ciudad, actos vandálicos a todo lo que huela a homenaje a DEMÓCRATAS asesinados por los franquistas.

Esta derechona españolista que tenemos en nuestra ciudad, aún no ha digerido de que los tiempos cambian y quieran o no, la DEMOCRACIA avanza y es inevitable que algún día esta DEMOCRACIA acabará siendo una República que es la máxima expresión de DEMOCRACIA.

Esta negación a lo inevitable lo traducen a lo que la derechona españolista sólo sabe hacer, actos vandálicos como romper lápidas que recuerden a los que vinieron de distintos países del mundo a defender la DEMOCRACIA, o sea la IIª República, haciendo pintadas sobre el monumento en recuerdo de los Brigadistas Internacionales de Benicàssim, pintando por dos veces una cruz gamada en el monumento del Paseo Ribalta al primer Alcalde republicano de nuestra ciudad don Francesc González Chermá, atacando al Casal Popular de Castelló – cosa que el actual Subdelegado del Gobierno calificó de “una simple gamberrada”- y para colmo, estos cachorros de la derechona españolista no respeta ni tan siquiera a los asesinados bajo la sombra de unos sumarísimos  totalmente injustos por los que fueron asesinados centenares de DEMÓCRATAS castellonenses. En la noche del cuatro al cinco de enero de este nuevo año del 2011, se han “estrenado” vejando al monumento que el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló les hizo a estos mártires de la DEMOCRACIA enfrente del antiguo Cementerio Municipal que fue testigo de los fusilamientos que tuvieron efecto en el Riu Sec.

A los cachorros de la derechona españolista, les molesta que se les reconozca a estos defensores de la DEMOCRACIA que fueron asesinados por sumarísimos FRANQUISTAS. Es tal la rabia que tienen, que pretenden “borrar” lo que no se puede ocultar con una vil pintada. Por mucho que pinten encima de la palabra “franquista”, la Historia es muy cabezona y no se la puede “borrar” con pintadas.

Por lo tanto y dado de que en estos últimos años estos cachorros de la derechona españolista de nuestra ciudad se están envalentonando, exigimos a las autoridades locales, autonómicas y del Gobierno Central, que tomen medidas urgentes y severas con estos cachorros de la Kale-Borroka españolista porque si seguimos mirando a otro lado, creemos que las “simples gamberradas” pueden acabar derivando en algo que ningún demócrata quiere.

Por lo tanto, que este comunicado quede como testimonio de que en su día avisamos del posible problema que nos podemos encontrar los demócratas antes de que lo tengamos que lamentar.

Firmado:

Associació Republicana Francesc González Chermá.